ใส่ความเห็น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

 

 เรื่อง เพศสำคัญไฉน

11

 

ครูพเยาว์  จันทร์จารุภัค  

ครูโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม

ใส่ความเห็น

ยิ่งคุย ยิ่งปลอดภัย

 

 

sticky-storyimages (31)

 

พร้อมที่จะค้นหากันหรือยัง

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบบทเรียนออนไลน์ เรื่องรู้จักตนเอง

https://docs.google.com/forms/d/1c2InsK3ml6UAo3R4Qm-SDYCQxfB9HG04O7Mej7Awdos/viewform?usp=send_form

ใส่ความเห็น

เรื่องวุ่น ๆ ประสาวัยรุ่น

images (2)images (11)

วัยุรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง เราควรทำความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นักเรียนอยากรู้อะไรต้องเข้าไปศึกษา